Gastroenterológia

MUDr. Peter Salgó

Po-Ut: 7,30- 15,00
St: poliklinika Štúrovo
Št-Pia: 7,30-15,00

Kontakt:
035/6400 184  - Nové Zámky
036/7565 171  - Štúrovo

Gastroenterológ. Endoskopické vyšetrenia, fibroskopia, kolonoskopia, ultrazvukové vyšetrenie brucha, preventívne vyšetrenia, screenning rakoviny hrubého čreva, vyšetrenie Helicobacter pylori.

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť a poradenstvo v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore gastroenterológia. Ambulancia sa špecializuje v obore gastroenterológia, hepatológia a detská gastroenterológia. Gastroenterológia je odbor vnútorného lekárstva zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením chorôb tráviaceho ústrojenstva.

 

Gastroenterológia sa zaoberá digestívnym systémom a jeho poruchami. Etymologicky je termín spojenie starogréckych slov gastros (žalúdok), enteron (črevo) a logos (rozum, veda).
Choroby postihujúce gastrointestinálny trakt (teda orgány od úst po anus - análny otvor) sú základom tejto špecializácie. Doktori špecializujúci sa v odbore sa volajú gastroenterológovia.
 
Hepatológia alebo hepatobiliárna (pečeňovožlčová) medicína je pododborom gastroenterológie a  obsahuje štúdium pečene, pankreasu a žlčového stromu (žlčovodného systému).
 

 

 
Ambulancia Gastroenterológie je podporená PROJEKTOM:
 
Názov projektu:
Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Kód projektu: SK0068
Názov konečného prijímateľa: PANMED, s.r.o.
Celkové oprávnené výdavky: 786 366 EUR
Výška poskytnutého grantu: 331 139 EUR
Obdobie realizácie: december 2009 – júl 2010
Projekt „Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“
bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu