Excimer

  • Vytlačiť

EXCIMEROVÝ LASER!

Vynikajúca cena, moderná technológia, vynikajúce výsledky operácií.

Dovoľte aby sme vám touto informáciou pomohli správne pochopiť okolnosti týkajúce sa zákroku EXCIMER LASEROM, ktorým odstraňujeme krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. V priebehu úvodného predoperačného vyšetrenia Vám dvojatestovaná očná lekárka s 20-ročnou praxou MUDr. Salgóová Andrea poskytne ďalšie informácie a zodpovie všetky vaše otázky týkajúce sa liečby excimer laserom.

Vo svete sa táto metóda úspešne používa v očnom lekárstve od začiatku 90. rokov. Výsledky za niekoľko rokov sledovania státisícov pacientov operovaných v celom svete sú dlhodobo vynikajúce. Na základe týchto výsledkov možno potvrdiť, že ide o metódu plne klinicky využiteľnú, efektívnu a dostatočne bezpečnú. Pre pacientov, ktorý nechcú alebo nemôžu z rôznych dôvodov nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky je veľkým prínosom, čo dokazuje veľké množstvo serióznych vedeckých štúdií, publikovaní v renomovaných odborných lekárskych časopisoch celého sveta.