Informácie o projekte

  • Vytlačiť

Informácie o projekte:

Modernizácia zdravotníckeho zariadenia PANMED, s.r.o.

 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO – IKT:

 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO – Publicita a informovanosť:

 

Zverejnenie zmlúv: 

1. Kúpna zmluva na prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie.

Ultramed

 

2. Kúpna zmluva na prístrojové vybavenie oftalmologickej ambulancie.

Carl Zeiss